جستو جو
جست و جو

فعالیت های تخصصی

0131-for-web-IRANmap-map

فعالیت‌های مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف

مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف با ارائه گزارش های علمی، پروپوزال های تحقیقاتی، مقالات علمی، آموزش و تربیت نیروی انسانی، پشتیبانی از رساله‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، برگزاری سمینار­های علمی و سایر فعالیت‌های پژوهشی در ارتباط با حوضه دریاچه ارومیه و به عنوان بازوی علمی- تحقیقاتی ستاد احیای دریاچه ارومیه کارنامه درخشانی را در این مدت فعالیت خود ارائه داده است. مجموعه فعالیت‌های پژوهشی این مرکز در قالب طرح­های انجام شده و گزارش‌های فنی، فعالیت‌های پژوهشی و انتشارات، ارائه پروپوزال­ های تحقیقاتی، فعالیت‌های اجرایی و فعالیت­های توسعه­ ای و فناورانه در ادامه ارائه گردیده است.

سال ۱۳۹۳

۲۴-۹۳-TN

تخمین تبخیر و تعرق و مصرف آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال ۱۹۹۵ میلادی

 

۷-۹۳-TN

تخمین تلفات در ناحیه بافرزون دریاچه ارومیه

۸-۹۳-TN

مقایسه تلفات/آوردها در ناحیه بافرزون دریاچه ارومیه

۹-۹۳-TN

تعیین محدوده­های روزانه سیلابدشت رودخانه‌ها در بخش جنوبی دریاچه ارومیه در سال ۲۰۱۰ میلادی

۱۰-۹۳-RN

بررسی نیازمندی­های داده ­ای جهت محاسبه کارایی آب کشاورزی و تعیین الگوی کشت حوضه آبریز دریاچه ارومیه

۱۱-۹۳-RN

شناخت و ارزیابی وضعیت تالاب‌های واقع در ناحیه جنوبی دریاچه ارومیه

۱۲-۹۳-TN

مطالعه ریزگردهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از فناوری سنجش از دور و تحلیل شدت و شناسایی سطح و موقعیت کانون­های احتمالی

۱۳-۹۳-RN

روش­ شناسی شناسایی و تفکیک اراضی تالابی با استفاده از تصاویر ماهواره­ای

 

۱۵-۹۳-TN

توسعه مدل استخراج عمق اپتیکی ریزگردها با قدرت تفکیک مکانی بالا (مطالعه موردی- دریاچه ارومیه)

۱۶-۹۳-TN

کانون‌یابی و پایش ریزگردهای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی با استفاده از شاخص فراوانی وقوع (سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵)

۱۷-۹۳-RN

روش‌شناسی پایش شوری خاک با استفاده از سنجش از دور

۱۸-۹۳-TN

محاسبه تبخیر از سطح دریاچه ارومیه

۱۹-۹۳-TN

بررسی و ارزیابی آماری و مکانی ارتباط بین پارامترهای هواشناسی (میانگین سرعت باد و مجموع بارندگی سالیانه) و پارامترهای گرد و غبار (شدت عمق اپتیکی گرد و غبار و فراوانی وقوع آن)

۲۰-۹۳-TN

بررسی تغییرات تبخیر و تعرق، مصارف و بیلان آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه بین سال­های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۰ میلادی

۲۱-۹۳- RN

روش‌شناسی آب قابل صرفه جویی در کشاورزی

 

۲۲-۹۳- RN

بررسی دقت نقشه‌های تبخیر تعرق جهانی با نتایج حاصل از الگوریتم SEBAL در حوضه آبریز ارومیه

۲۳-۹۳- RM

بررسی دقت نقشه‌های بارش بدست آمده با استفاده از درون‌یابی ایستگاه‌های زمینی و داده‌های بارش تصاویر ماهواره‌ای (GPCC,GPCP، TRMM، PERSIAN)

 

سال ۱۳۹۴

 

۴۱-۹۴- RM

بررسی امکان سنجی انتقال آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه

۲۹-۹۴-TN

برآورد تبخیر و تعرق واقعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال ۲۰۱۴ میلادی

۱۴-۹۴- RN

بررسی تغییرات آلبدوی موج کوتاه و فرابنفش دریاچه ارومیه و محدوده خشک شده به جای مانده از آن

۳۱-۹۴- RN

پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای لند ست ۸

۳۲-۹۴- RN

طبقه بندی شی ء گرا تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم افزار ECOGNITION

۳۳-۹۵-RN

برآورد مساحت پهنه آبی دریاچه ارومیه طی سال­های ۱۳۹۵-۱۳۹۲ با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ۸

۳۴-۹۴- RN

امکان سنجی تخمین تبخیر و تعرق اراضی پایاب سد نوروزلو با استفاده الگوریتم اصلاح شده سبال و تصاویر ماهواره لندست

۳۵-۹۴- RN

بررسی و جمع آوری اجزای الگوریتم سبال از منابع موجود و فرمول بندی آن

۳۶-۹۴- RN

شناسایی روش های صحت سنجی نتایج تبخیر و تعرق محاسبه شده با الگوریتم های سنجش از دور به منظور پیشنهاد بهترین روش ممکن برای حوزه آبریز دریاچه ارومیه

۹۴-۳۷- SE

پیشنهاد تاسیس برج­های اندازه گیری شار، رطوبت و CO2 در قالب شبکه جهانی fluxnet در دشت میاندوآب

۴۰-۹۴- RN

پردازش رقومی تصاویرماهواره Sentinel-2

سال ۱۳۹۵

۴۲-۹۵-  RN

بررسی و امکان سنجی ماهواره های  موجود برای در پروژه غبار

۴۳-۹۵-  RN

مروری بر مطالعات انجام شده مبتنی بر روش­های مختلف تشخیص، تفکیک، بارزسازی و کانون­یابی ریزگردهای غبار

۴۴-۹۵-  RN

مرور منابع جهت امکان سنجی موضوعات مطرح شده در تشخیص جنس ذره غبار با کمک فناوری سنجش از دور

۴۵-۹۵-TN

گزارش امکان سنجی برآورد حد آستانه رطوبت خاک و سرعت باد برای وقوع گرد و غبار (سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ میلادی)

۴۶-۹۵-TN

برآورد تبخير و تعرق در دشت های میاندوآب، صائین قلعه و بوکان در سال ۲۰۱۴

RM-47-95

محاسبه تبخیر تعرق ماهانه سد حسنلو با استفاده از تصاویر مادیس و لندست در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶

۴۸-۹۴-SE

خلاصه مدیریتی  پایش تغییرات مصارف آب و کاربری اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

RM-50-95

تخمین میزان سطح دریاچه ارومیه در تراز ثابت با استفاده از تصاویر ماهواره­ای لندست ۷ و ۸

SE-51-95

آماده سازی اطلاعات ورودی الگوریتم سبال (۲۰۱۶-۲۰۰۰)

 

سال ۱۳۹۶

RM-10-96

تخمین میانگین ماهانه سطح دریاچه ارومیه در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ با استفاده از تصاویر ماهواره MODIS

۱۱-۹۶-  RN

معرفی و مقایسه سامانه FAO و فعالیت­های مرکز سنجش از دور در برآورد بهره ­وری در بخش کشاورزی

۱۲-۹۶-  RN

بررسی روش­های برآورد تبخیر و تعرق واقعی

۱۳-۹۶-  RN

تخمین میزان سطح دریاچه ارومیه  با استفاده از تصاویر ماهواره­ای لندست ۷ و ۸  در راستای اثر بر کانون های غبار