جستو جو
جست و جو

تماس با ما

مکان ما
آدرس و اطلاعات تماس با مرکز

آدرس: مرکز تحقیقات سنجش از دور (RSRC)، دانشگاه صنعتي شريف، ساختمان رازی، طبقه دوم، شماره ۲۰۱

آدرس وبسایت: rsrc.sharif.ir ایمیل: rsrc@sharif.ir ، rsrc.sharif@gmail.com

تلفن : ۶۶۱۶۴۱۳۸، ۶۶۱۶۴۱۸۵

نمابر: ۶۶۰۳۶۰۱۶

bb