جستو جو
جست و جو

rsrc

ضرورت تاسیس مرکز

امروزه استفاده از فناوری سنجش از دور باعث شده تا با صرف وقت و هزینه کمتر در مقایسه با برداشت زمینی داده‌ها، بتوان طیف وسیعی از اطلاعات زمینی را در گستره پهناور مکانی به دست آورد. گذشته از این، اندازه‌گیری میدانی در برخی مناطق نظیر نواحی کوهستانی یا صعب‌العبور و در حوضه های آبریز مشترک مرزی برداشت زمینی اطلاعات با مشکلات زیادی همراه است. از دیگر ویژگی­های مثبت فناوری سنجش از دور قابلیت تکرار اخذ داده‌های ماهواره­ای به فاصله زمانی چند دقیقه تا چند روز بوده که امکان مطالعه تغییرات و پایش پدیده‌های زمینی را در طول زمان فراهم می­کند. این قابلیت‌ داده­ های ماهواره‌ای سبب گسترش زمینه‌های تحقیقاتی بر پایه سنجش از دور شده است. موضوعات مختلفی مانند پایش تغییرات سطح برف، پوشش گیاهی، بیابان­زایی، تغییرات کمی و کیفی آب دریاها و دریاچه‌ها، اثرات خشکسالی، آلودگی آب، تخمین میزان تبخیر از سطح آب، تبخیر و تعرق از اراضی کشت آبی و شناسایی کانون­ های تولید غبار از جمله کاربرد های این فناوری به شمار می روند.

بنابراین فناوری سنجش از دور ابزاری قوی بوده که می‌تواند مدیران را در اتخاذ تصمیمات مهم در زمینه‌های مختلف یاری رساند. هدف اصلی این مرکز استفاده از این فناوری در جهت حل مسائل آب و محیط زیست کشور می­باشد. به عنوان مثال داشتن اطلاعات دقیق از میزان منابع و مصارف آب در حوضه‌های آبریز، نوع کاربری زمین، تغییرات نوع کشت، میزان تبخیر و تلفات آب از مخازن سدها و دریاچه‌ها در یک بستر زمانی و پایش غبار و مشخص کردن منبع ایجاد کننده آن از جمله این کاربرد­ها می­باشند که ابزاری بسیار قدرتمند را در اختیار کارشناسان سازمان‌ها و مراکز تصمیم­ ساز برای برنامه‌ریزی بلندمدت منابع آب و حفظ محیط زیست قرار خواهد داد.