جستو جو
جست و جو

سخنرانی علمی استفاده از سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق در دانشگاه شریف

سخنرانی علمی استفاده از سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق در دانشگاه شریف
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار می کند:

لینک ثبت نام:

لینک ثبت نام در سخنرانی علمی استفاده از سنجش از دور در برآورد تبخیر و تعرق

Tasumi_Lecture_III_WEB

ارسال شده در دسته بندی نشده